GODIN SEALER – GS300 Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà

GS300 là sản phẩm sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà gốc nước dùng để xử lý ngăn chặn hiện tượng cháy kiềm trên bề mặt.