Category Archives: Dự án công trình

Dự án công trình là một số công trình hoặc dự án mà công ty đã và đang thi công. Đây là nguồn tư liệu quý báu cho các đơn vị muốn hợp tác với công ty.