GODIN PRIMER – GP400 Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời

GP400 là sản phẩm sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời gốc nước dùng để xử lý ngăn chặn hiện tượng cháy kiềm trên bề mặt ngoại thất.